Jak je to vlastně s těmi MP3?

18.4.2005

Paragraf

Na Technetu vyšel zajímavý článek ohledně českého práva a P2P sítí, na otázky Technetu odpovídala JUDr. Dagmar Hartmanová (dále jen 'Judr'). Dvě nejdůležitější otázky jsem si dovolil nestydatě oprásknout ( = 'citovat') a okomentovat:

Technet: "Je samotné nabízení dat ke sdílení nelegální? Mohu např. nabízet ke sdílení mnou zakoupené hudební CD."
Judr: "Ano, jedná se o porušení autorského práva a práv souvisejících. Pokud si pořídíte rozmnoženinu alba, kterou nabídnete ke sdílení ostatním uživatelům P2P sítě, pak není rozmnoženina pořízena v režimu rozmnoženiny pro osobní potřebu (§ 30 Autorského zákona - dále již jen AZ). Jedná se o neoprávněné rozmnožování a sdělování veřejnosti. Z pohledu autorského zákona se jedná o obdobu umístění rozmnoženiny na internetový server, jenom okruh možných návštěvníků je menší."

Sdílení chráněného obsahu je tedy nelegální. To je pochopitelné, jasné a není důvod to nějak měnit. Ale pokračujme:

Technet: "Je legální hudbu stahovat? Jsem povinen si předtím ověřit zda hudbu stahuji legálně?"
Judr: "Ano, je to legální, pokud si tak pořizujete rozmnoženinu pro svou osobní potřebu (§ 30 AZ). Je-li otázka míněna tak, zda jste povinen si ověřit, zda ten, kdo hudbu zpřístupňuje, tak činí legálně, pak odpověď zní: ne."

Tohle je to nejzajímavější. České právo tedy mluví tak, že hudbu (nelegálně sdílenou) si můžu legálně stáhnout, a všechno je (až na toho sdíleče) úplně v pořádku. Ideální stav, že? Takže pokud sám sdílím samé linuxové distribuce a stahuju MP3, jsem v pohodě. Ovšem jen do té doby, než se změní znění zákona, a tomu bych se vůbec nedivil, zvlášť když už jsme v evropské unii.

Update 27.5.2006: Nový autorský zákon již zakazuje obcházet ochrany proti kopírování etc.! Výše uvedené informace již proto neplatí.

Chceš článek okomentovat?